Англицизми у спортском регистру – семантичка екстензија и оправданост

Jovana D. Tomic

Апстракт


У раду се разматра утицај енг леског језика на српски у новинском дискурсу полазећи од теоријских поставки контактне лингвистике, социолингвистичких теорија о раслојавању језика, промени кодова и језичком позајмљивању, те се поставља питање постојања англосрпског језика као варијетета српског језика насталог под утицајем енглеског језика. Како се уочава употреба страних речи енглеског порекла – англицизама, предмет нашег рада биће позајмљенице. С тим у вези, у литератури се поставља питање лексиколошке оправданости или неоправданости позајмљеница и однос норме према њима. Полазећи од чињенице да се англицизми могу сврстати у неколико група, од сасвим оправданих, преко оправданих, па све до неоправданих и сасвим неоправданих, у овом раду се разматра оправданост новијих англицизама у српском језику, њихов статус у систему, с посебним освртом на семантичку адаптацију англицизама. Корпус смо ограничили на електронску верзију магазина, на два српска дневна листа (Блиц и Новости) за 2017/18. годину, дакле на новинарски функционални стил. Као помоћни корпус у истраживању користили смо речнике нових речи. Сматрамо да је језик новина релевантан за истраживање језичких промена пошто је то језик који прати трендове у друштву и најбоље осликава социокултурно и политичко стање у земљи.

Кључне ријечи


енглески језик; српски језик; новински стил; англосрпски језик; позајмљенице; англицизам; оправданост; семантичка екстензија.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818209t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158