Дестабилизација реалистичке мимезе у приповеткама Илије Вукићевићa са елементима фантастике

Sonja S. Djoric

Апстракт


Основни предмет рада јесте анализа проблема фантастике и фантастичног у делу Илије Вукићевића на примерима текстова са елементима фантастике: Прича о селу Врачима и Сими Ступици, Како је Настас налбантин тражио и нашао срећу, Мала вила, Проклета лепота, Цар Горан, Страшан сан, Ђаво и девојка, Лековит штап, Срце. Иако је фантастички дискурс тежиште једне етапе Вукићевићевог стваралаштва, свако његово систематско и потпуније проучавање остало је изван примарног видокруга наше науке о књижевности. Трансформацијом жанрова народне књижевности са елементима фантастике (бајка, предање, шаљива прича) у правцу реалистичке приповетке, стилизацијом традиционалне бајке у ’злокобну бајку’, реализацијом фантастичког дискурса на нивоу фабуле, хронотопа, грађења ликова и конципирањем одређене типологије фантастичног Вукићевић је остварио дестабилизацију миметичности, као основног постулата реалистичког дискурса.

Кључне ријечи


фантастика; бајковна фантастика; фантастика предања; мимеза; реализам.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818505d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158