Војцек из угла драмске функције и геометрије

Jelena Dj. Gojic

Апстракт


У раду се бавимо анализом драме Георга Бихнера Војцек, која је остављена као фрагмент и као таква одликује се отвореном формом, што је чини посебно изазовном за анализу. Војцек је драма која је прошла вишеструке анализе и до данашњег дана је неисцрпна тема многих књижевних расправа, међутим о структуралистичким вредностима ове драме нема пуно помена. Стога за предмет нашег рада постављамо структуралну анализу драме, при чему драму растављамо на више делова и акценат стављамо на испитивање постојања драмских функција и истраживање драмске геометрије. Рад ће приказати да је такву анализу могуће спровести и на драми отворене форме, која је уз то фрагмент, при чему се ослањамо на Суриову и Жинестјеову теорију структуралних анализа драмске функције и геометрије. Циљ истраживања је да осветли драмске функције у драми на конкретним примерима, а затим да однос ликова и везе међу њима представи уз помоћ математичких изражајних средстава, тачније геометријом.

Кључне ријечи


драма; Бихнер; Војцек; фрагментарна драма; драмска геометрија; драмска функција.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021357g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158