Пандани у фикционалном свету Маргарет Етвуд: Грејс Маркс и Мери Витни

Milena Z. Nikolic

Апстракт


Овај рад има за циљ да идентификује и анализира начине на које се успоставља веза између прототипа и његовог пандана у једном књижевном тексту и да уочи елементе који указују на успостављање транссветовног идентитета између две јединке, тј. на могућност постојања јединке како у стварном свету текста (ССТ), тако и у алтернативном могућем свету (АМС), који постоји паралелно са стварним светом текста. Анализираће се роман канадске књижевнице Маргарет Етвуд (Margaret Atwood) Алијас Грејс (Alias Grace, 1996), конкретно, транссветовни однос између два женска лика, главне протагонисткиње Грејс Маркс и њене другарице Мери Витни, чији дух, након њене смрти, запоседа Грејсино тело и проговара њеним гласом.

Кључне ријечи


стварни свет; могући свет; транссветовни идентитет; Mаргарет Етвуд; Алијас Грејс; Грејс Маркс; Мери Витни.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817628n

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158